Chrzest Święty nie mógłby się odbyć bez udziału rodziców chrzestnych, dlatego wychodząc naprzeciw nowo narodzonym Maleństwom, które nie są w stanie osobiście poprosić najbliższych o pełnienie tak ważnej roli oferujemy wyjątkowe prośby ze zdjęciem o wymiarze 21x30cm.